Toppers X
2018-19

 • Arin Mehta
  96%

 • Aniket Verma
  95%

 • Tanmay Kainthla
  95%

 • Ayush Sharma
  95%

 • Sahiba Thakur
  95%

 • Nishit Chauhan
  94%

 • Kanishka Jain
  94%

 • Kritika Jaret
  94%

 • Kanak Aukta
  93%

 • Prince Sharma
  93%

 • Nitish Sharma
  92%

 • Shivansh Chutani
  92%

 • Adyaayni Negi
  91%

 • Akhilesh Stan
  91%

 • Chirag Gangta
  91%

 • Vassav Khimta
  91%

 • Abhishek Thakur
  90%

 • Aryan Sood
  90%
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15